De Binnenkamer

De Binnenkamer krijgt een fysieke locatie: de kapel op Hydepark. Daar worden de getijdendiensten aangeboden. Bij aanvang twee keer per dag. Vrijwilligers zoals voorgangers, kerkmusici leiden deze diensten. Dit doen wij waar mogelijk in samenwerking met de PThU/Permanente Educatie. Ook het Rooseveldthuis, dat veel met groepen vakantiegangers aanwezig is op het terrein, zal betrokken worden. De getijdendiensten zijn in de toekomst ook via de website te volgen: de klooster in de cloud.

Leefregel

De basis voor de getijdengemeenschap wordt de leefregel. Het motto is: bidden en beminnen! Bij de leefregel gaat het niet om wat we zijn, maar wat we willen worden. De regel wil een handreiking zijn voor het dagelijks leven. Daarbij willen we 50 geloofsgetuigen kiezen. Mensen als Bonhoeffer, Thomas à Kempis, Teresa van Avila. Van hen verzamelen we inspirerende teksten.

Retraites

Er komt tevens een retraiteprogramma met een inspirerend aanbod bij de leefregel. Het programma richten we op verdieping van je geloofsleven en is geschikt voor individuen en voor groepen. Ook komt er een ingroeiprogramma ‘Leven met de regel’. Bezinningsdagen en geestelijke begeleiding maken deel uit van specifiek voor wie zich met de getijdengemeenschap wenst te verbinden.

Voor wie

Met De Binnenkamer richten we ons op:

  • Gasten en vrijwilligers Roosevelthuis
  • Predikanten en kerkelijk werkers die behoefte hebben aan retraites
  • Mensen die behoefte hebben aan individuele en/of groepsretraites
  • Kerkenraden in bezinning bijeen
  • Deelnemers Seminarie en Permanente Educatie
  • Deelnemers van Vacare en andere activiteiten
  • Vrijwilligers en personeel Hydepark
  • Mensen die zich aan De Binnenkamer willen verbinden
  • Dagelijkse bezoekers

Naast het volgen van de getijdendiensten breiden we de website uit met het Klooster in de  Cloud.

“In onze seculiere tijd is er weinig taal en traditie voorhanden om het persoonlijk gebed levendig te houden. Juist de combinatie van een fysieke plek waar de getijdendiensten worden gehouden en de virtuele deelname in the cloud biedt nieuwe mogelijkheden”
– Gerrit Immink

“Vacare is heel blij met dit initiatief om in het hart van onze kerk een plek te hebben waar er altijd gebeden wordt. De dagelijkse omgang met de Levende is voor ieder mens de dragende grond van het bestaan en het vuur dat ons verlicht en warm houdt. We hopen dat vanuit dit biddend hart van onze kerk de barmhartiheid van de Levende handen en voeten krijgt in onze dienst aan de naaste” – Jos de Heer

“Weet dat ik initiatieven als die van jullie van harte steun en graag samen zoek naar mogeljkheden om de weg naar binnen te bewandelen” – Thomas Quartier