Bidden en beminnen

De basis voor de getijdengemeenschap wordt de leefregel. Het motto is: bidden en beminnen! Bij de leefregel gaat het niet om wat we zijn, maar wat we willen worden. De regel wil een handreiking zijn voor het dagelijks leven. Daarbij willen we 50 geloofsgetuigen kiezen. Mensen als Bonhoeffer, Thomas à Kempis, Teresa van Avila. Van hen verzamelen we inspirerende teksten.

De Leefregel

Doel van de leefregel is om een handreiking te bieden voor je dagelijkse leven. Iedere kloostergemeenschap leeft en werkt vanuit een leefregel. Ook De Binnenkamer gaat werken met een leefregel. Met als basis het motto: Bidden en beminnen.

De uitwerking van de leefregel vordert gestaag, maar is nog niet voldoende af om gedeeld te worden. De leefregel krijgt de volgende opzet: een pré ambule, waarin het grote gebod centraal staat, twee tekstdelen waarin de kernwoorden van De Binnenkamer ‘bid’ en ‘bemin’ centraal staan en een slot waarin de cirkels van verbondenheid centraal staan.

Diverse vormen van betrokkenheid zijn denkbaar en worden verder uitgewerkt: kernleden, participanten, bezoekers, donateurs, vrijwilligers. Wel commitment geef je hiermee en wat betekent dit precies.

Ook gaan we op zoek naar inspirerende rolmodellen: personen die een belangrijke positieve bijdrage leveren in de wereld en in de kerk.

Met een klankbordgroep bespreken we momenteel de eerste versie. We hopen deze snel te publiceren.