Bid en bemin, een eenvoud die recht naar de kern gaat

Het getijdengebed, in zijn eeuwen-, ja millennia-oude vorm, verbindt ons direct met die kern en met allen die ons daarin zijn voorgegaan als God-zoekers binnen onze joods-christelijke traditie.

Ik bewonder ook de poging om dat aloude ideaal vorm te geven met de middelen van deze tijd.

Toch kan ik me een getijdengemeenschap moeilijk voorstellen zonder enige vorm van leefgemeenschap, dat blijft voor mij een groot gemis in de huidige opzet.

Ook ik heb op mijn oude dag nog een vorm van leefgemeenschap mogen vinden, die weliswaar dagelijks meer afbrokkelt door het wegvallen van de fraters die nog de liturgie van vóór Vaticanum II hebben meegemaakt: de tachtigers en negentigers.

Met mijn gebed en mijn allerbeste wensen voor jullie moedige pogingen blijf ik jullie initiatief van harte volgen, in de hoop en het vertrouwen, dat dit ademen van onze gezamenlijke kerkgemeenschap in jullie binnenkamer zal worden voortgezet, in verbinding met de vele initiatieven die op dit moment hier en daar worden opgestart!