Wat bezielt mensen om zich aan een leefregel te verbinden

Je vraagt je misschien af: Is een ‘gewoon’ leven als gelovige en zondagse kerkganger dan niet genoeg? Ik zie het ontstaan van de leefregel van de Binnenkamer in lijn met de behoefte van veel mensen om spiritualiteit te verbinden aan het alledaagse leven. De grote uitdagingen van onze tijd – op economisch, humanitair en klimatologisch gebied – vragen om een antwoord, dat we op ons eentje moeilijk kunnen geven. Een leefregel geeft richting en verbindt ons met anderen, die eenzelfde verlangen delen. En dat is precies wat de leefregel van de Binnenkamer wil zijn: een inspiratiebron voor een geëngageerd leven in verbondenheid met anderen. ‘Bid en bemin’ vormt de kern van een christelijke spiritualiteit, die niet van de wereld weg beweegt, maar juist handvaten wil bieden voor het leven in de wereld. In de veelheid van bronnen en spirituele wegen waardoor we ons vandaag kunnen laten inspireren, valt de leefregel van de Binnenkamer op door haar eenvoud en haar Protestantse inslag. Juist daardoor heeft deze leefregel de pretentie om aansprekend te zijn voor de volle breedte van de Protestantse Kerk en wie zich aan haar spiritualiteit verwant voelen. In een tijd waarin velen zich aangetrokken voelen door monastieke praktijken en leefvormen, biedt de leefregel van de Binnenkamer een herkenbaar Protestants alternatief. Ik ben benieuwd hoe deze leefregel gaat functioneren en wat dit vernieuwende initiatief teweeg gaat brengen!