Aan het retraiteprogramma wordt nog gewerkt.

12 november, Startbijeenkomst leven met de regel: Bid en bemin

 

“Is het niet zo, dat men overal bidden kan, in een houten barak evengoed als in een stenen klooster en verder op iedere plek van deze aarde?,” vroeg Etty Hillesum zich af in Westerbork. Etty Hillesum voegt er aan toe dat ze overal zou kunnen bidden. “Ik trek dan het gebed om me heen als donkere beschuttende muur. In het gebed trek ik me dan terug als in een kloostercel.

 

Op 1 oktober zijn we begonnen. Dagelijks bidt een groep mensen het getijdengebed in Nieuw-Hydepark. Ooit zullen we zeggen: toen begon ons verhaal. Binnenkort zullen zich daar mensen bij aansluiten die meebidden en mediteren op de plaats waar ze zijn, via de cloud. Dat kan op hun zolderkamer zijn of  in de keuken, want je kunt overal bidden en het gebed als een beschuttende muur om je heen trekken.

 

We hebben er voor gekozen dat we – in Nieuw-Hydepark en in de Cloud – niet alleen gezamenlijk bidden, maar ook een richtlijn willen gaan delen voor het leven. Een regel om goed te leven. De traditie van een regel is ons vanuit de 3e eeuw aangereikt door de Egyptische monnik Pachomius. Hij wilde dat het dagelijks gebed een verband had met het dagelijks leven. Dat willen wij uiteraard ook. De proeve van de regel werd door Saskia van Mechelen, voorzitter van de synode van de PKN warm ontvangen. Op twitter schreef ze: “Gisteren eerste exemplaar ontvangen van de leefregel van de Binnenkamer. Een protestantse gemeenschap die het getijdengebed vruchtbaar wil maken voor de kerk en al wie op Hydepark of in the cloud willen deelnemen. Bid en bemin naar het dubbelgebod uit Matteüs. Vreugde en zegen!”

 

De basis is er. Nu kunnen we daarop verder bouwen, samen met u. Op de eerste verdiepingsbijeenkomst die plaatsvindt op 12 november in Nieuw-Hydepark, willen we de regel uitdiepen en betekenis geven. We gaan het eerst hebben over het eerste deel van de titel van de regel: Bid.

Wat is dat, bidden? Hoe maken we stilte in het gedruis van alle dag om ontvankelijk te zijn voor gebed, om in staat te zijn de donkere beschuttende muur om ons heen te trekken en te bidden als in een kloostercel. Hoe kunnen we leren van de traditie? Hoe kunnen we leren van elkaar?

 

Schrijf u in voor de eerste retraite op 12 november 2018