Bestuur Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer

Jan Bodisco Massink, voorzitter

Wim den Braber, secretaris/penningmeester

Jos de Heer, algemeen adjunct

Nel van Houwelingen, ondersteuning stichtingsbestuur