Bid mee met het getijdengebed van De Binnenkamer vanuit de kapel van Nieuw Hydepark

De storing is verholpen; de getijdengebeden zijn vanaf nu weer live te volgen.

Klik op de foto van de kapel om live of op je eigen tijd mee te bidden.

Het ochtendgebed is om 9:30, het avondgebed om 21:30

Hou het volgende bij de hand:

Geef hier je gebedsintentie door

   

  In plaats van de geplande bijeenkomsten over de Lectio Divina bijgaand een overdenking door Jos de Heer: “Stilte in de storm”.

   

  Onderstaand opnames van de workshop psalmzingen van Gert Landman. Met behulp van deze video’s komt u meer te weten over hoe de psalmen en de lofzangen gezongen worden.

  Voor bezoekers van de kapel: we doen ons best om alle gebeden live op Hydepark te laten plaatsvinden, maar soms lukt het nog niet om het rooster gevuld te krijgen. In onderstaand overzicht staat wanneer een voorganger in de kapel aanwezig is. Als er geen voorganger is, is er altijd een eerder opgenomen getijdengebed beschikbaar.In verband met de lockdown worden de avondgebeden aan het begin van de avond opgenomen.

  ochtendgebed avondgebed
  12-04 Bartend Gert
  13-04 Frits Jaap
  14-04 Henny Bert
  15-04 Barend Gert
  16-04 Bert
  Donatie: € -

  Verantwoording:

  De gesproken of gezongen psalmen zijn met toestemming van Nico Vlaming en Christiaan Winter uitgezonden. Ze zijn afkomstig uit ‘Heel mijn ziel’. Boekencentrum 2012. Het volledige psalterium (met de cantica, en alle noten) is voor €10,- te verkrijgen. Daarvoor kunt een mail sturen naar Ina Vlaming  (ina.vlaming@planet.nl).

  Alle bijbellezingen inclusief de psalmteksten zijn met toestemming van het Nederlands Bijbelgenootschap overgenomen uit de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV). Zie debijbel.nl.