Bid mee met het getijdengebed van De Binnenkamer vanuit de kapel van Nieuw Hydepark

 

Klik op de kapel om live of op je eigen tijd mee te bidden.

Het ochtendgebed is om 9:30, het avondgebed om 21:30

 

Hou het volgende bij de hand:

Geef hier je gebedsintentie door

   

  In plaats van de geplande bijeenkomsten over de Lectio Divina bijgaand een overdenking door Jos de Heer: “Stilte in de storm”.

   

  Onderstaand opnames van de workshop psalmzingen van Gert Landman. Met behulp van deze video’s komt u meer te weten over hoe de spalmen en de lofzangen gezongen worden.

  Voor bezoekers van de kapel: we doen ons best om alle gebeden live op Hydepark te laten plaatsvinden, maar soms lukt het nog niet om het rooster gevuld te krijgen. In onderstaand overzicht staat wanneer een voorganger in de kapel aanwezig is. Als er geen voorganger is, is er altijd een eerder opgenomen getijdengebed beschikbaar.

  ochtendgebed avondgebed
  23-11 Barend PthU
  24-11 Frits Jaap
  25-11 Gert Gert
  26-11 Barend
  27-11 Bert
  Donatie: € -

  Verantwoording:

  De gesproken of gezongen psalmen zijn met toestemming van Nico Vlaming en Christiaan Winter uitgezonden. Ze zijn afkomstig uit ‘Heel mijn ziel’. Boekencentrum 2012. Het volledige psalterium (met de cantica, en alle noten) is voor €10,- te verkrijgen. Daarvoor kunt een mail sturen naar Ina Vlaming  (ina.vlaming@planet.nl).

  Alle bijbellezingen inclusief de psalmteksten zijn met toestemming van het Nederlands Bijbelgenootschap overgenomen uit de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV). Zie debijbel.nl.