Aan de live streaming wordt nog gewerkt

Kik op morgengebed of avondgebed voor de tekst

Houdt u het volgende bij de hand:

  • De Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV)
  • Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 2013
  • Eventueel: psalmtonen uit Heel mijn ziel, Nico Vlaming & Christiaan de Winter

U kunt het ochtend of avond gebed live meeluisteren op het aangegeven tijdstip of achteraf beluisteren op uw eigen tijd . Het ochtend of avondgebed blijft beschikbaar tot het volgende ochtend of avondgebed.

 

Verantwoording:

De gesproken of gezongen psalmen zijn met toestemming van Nico Vlaming en Christiaan Winter uitgezonden. Ze zijn afkomstig uit ‘Heel mijn ziel’. Boekencentrum 2012. Het volledige psalterium (met de cantica, en alle noten) is voor €10,- te verkrijgen. Daarvoor kunt een mail sturen naar Ina Vlaming  (ina.vlaming@planet.nl).

Alle bijbellezingen inclusief de psalmteksten zijn met toestemming van het Nederlands Bijbelgenootschap overgenomen uit de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV). Zie debijbel.nl.