Welkom in onze ontvangstruimte!

Welkom bij het Klooster in de Cloud. Hier kun je deelnemen en deelhebben aan de getijdengebeden die twee keer per dag worden gehouden in de kapel van Nieuw Hydepark in Doorn. Dankzij een videoverbinding ben je live aanwezig en vier en bid je mee alsof je er bij bent. Of je bidt op je eigen tijd.

We bouwen sinds het najaar 2018 aan het Klooster in de Cloud, net als aan de getijdengemeenschap op Nieuw Hydepark. Stap voor stap zullen we de mogelijkheden vergroten. Zodat het Klooster in de Cloud ook ruimte biedt voor ontmoeting, online of in persoon, tot retraites en geestelijke begeleiding.

De basis voor de getijdengemeenschap wordt de regel. Het motto is: Bid en Bemin! Bij de regel gaat het niet om wat we zijn, maar wat we willen worden. De regel wil een handreiking zijn voor het dagelijks leven. Daarbij willen we ca 50 geloofsgetuigen kiezen. Mensen als Bonhoeffer, Thomas à Kempis, Teresa van Avila. Van hen verzamelen we inspirerende teksten.

Onze regel

Het geestelijke hart van de regel is het grote gebod:

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de profeten staat. (Matteüs 22: 37-40).

Het eerste gebod leidt tot de aansporing: bid en het tweede gebod tot: bemin.

In deze twee geboden en deze twee uitwerkingen weten we heel ons vertrouwen in God, in Jezus Christus en de Heilige Geest samengevat, met de Bijbel als onmisbare bron. Deze twee geboden en de uitwerkingen in het grote gebod en het ‘bid en bemin’, vormen de kern van de regel en bieden een richtlijn en een ondersteuning voor ons dagelijks leven, waarin we ons christelijk geloven serieus nemen en waarin we ons verbonden weten met allen die de Binnenkamer een plaats in hun leven willen geven.

De Protestantse Kerk in Nederland is het huis waarin de Binnenkamer een eigen, letterlijke en geestelijke, ruimte heeft, in de kapel van Nieuw Hydepark. Daar worden de getijdendiensten gehouden, die meegebeden kunnen worden via de Binnenkamer en online via het Klooster in de Cloud.

Klik op onderstaande knop voor de volledige regel en reflecties op de regel.

Ons retraite en studie aanbod

In ontwikkeling; informatie volgt later.

Uw betrokkenheid

U kunt op verschillende manieren betrokken zijn bij de Getijdengemeenschap de Binnenkamer. We nomen dit de verschillende “cirkels van verbondenheid”.

Vriend/donateur

U wilt ons steunen als vriend of donateur en ons daarmee helpen om De Binnenkamer verder te ontwikkelen. Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen ontvangt u periodiek een nieuwsbrief.

Participant

Als participant verbindt u zich met De Binnenkamer en bouwt u mee aan de getijdengemeenschap. U bezoekt met regelmaat de kapel op Hydepark of maakt gebruik van de live streaming. Als participant krijgt u toegang tot het besloten deel van Klooster in de Cloud.

Aspirant kernlid

U wilt de mogelijkheid verkennen voor het afleggen van de belofte op de regel. Als aspirant kernlid wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan het ingroei-programma en krijgt u straks toegang tot het besloten deel van het Klooster in de Cloud.

Kernlid

U bent kernlid als u na minimaal een jaar van geestelijke begeleiding en voorbereiding uw persoonlijk opgestelde gelofte op de regel heeft afgelegd. De kernleden vormen de raad van de Binnenkamer en kiezen een dagelijks bestuur.

 

Wilt u ook betrokken zijn bij de Getijdengemeenschap de Binnenkamer?

U kunt uw betrokkenheid kenbaar maken door u te registreren via onderstaande knop. U krijgt dan een inlog account voor de website waarmee u deel wordt van de getijdengemeenschap.

Voor het lidmaatschap vragen wij een vrijwillige bijdrage. U kunt uw jaarlijkse bijdrage overmaken op rekening NL 70 TRIO 033 894 2580 t.n.v. Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer o.v.v. “lidmaatschap Binnenkamer”. U kunt uw bijdrage ook overmaken via iDEAL.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.