Welkom

Welkom bij het Klooster in de Cloud. Hier kun je deelnemen en deelhebben aan de getijdengebeden die twee keer per dag worden gehouden in de kapel van Nieuw Hydepark in Doorn. Dankzij een videoverbinding ben je live aanwezig en vier en bid je mee alsof je er bij bent. Of je bidt op je eigen tijd.

We bouwen sinds het najaar 2018 aan het Klooster in de Cloud, net als aan de getijdengemeenschap op Nieuw Hydepark. Stap voor stap zullen we de mogelijkheden vergroten. Zodat het Klooster in de Cloud ook ruimte biedt voor ontmoeting, online of in persoon, tot retraites en geestelijke begeleiding.

De basis voor de getijdengemeenschap wordt de regel. Het motto is: Bid en Bemin! Bij de regel gaat het niet om wat we zijn, maar wat we willen worden. De regel wil een handreiking zijn voor het dagelijks leven. Daarbij willen we ca 50 geloofsgetuigen kiezen. Mensen als Bonhoeffer, Thomas à Kempis, Teresa van Avila. Van hen verzamelen we inspirerende teksten.

Een eerste versie van het Klooster in de Cloud is inmiddels beschikbaar en wordt de komende tijd verder uitgebouwd. Het Klooster in de Cloud is bereikbaar via het menu.

Bid mee

Maak het stil in jezelf en neem deel aan het getijdengebed om 9:30 en 21:30. Dit kan in de kapel van Nieuw Hydepark (Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX  Doorn) of op je eigen tijd en plaats.

Workshop psalmzingen

Op 11 september, 9 oktober en 6 november zal Gert Landman wederom, voorafgaand aan het avondgebed, het lezen en zingen van de psalmen inoefenen. Aanvang 20:00 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom! Aan deelname aan deze workshop zijn geen kosten verbonden.

Adopteer een gebed

Zou u of voorgangers/musici in uw omgeving het leuk vinden om een gebed te adopteren? We zouden het erg fijn vinden als voorgangers met hun gemeenteleden, zangers/ zangeressen af en toe met ons meebidden in de kapel. Graag maken we met u een (telefonische) afspraak voor toelichting en eventuele ondersteuning.

Bid en bemin

Het geestelijke hart van de regel is het grote gebod:

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de profeten staat (Matteüs 22:37-40).

Het eerste gebod leidt tot de aansporing: bid

en het tweede gebod tot: bemin.

Verbind je met de Binnenkamer

De Binnenkamer is nu nog afhankelijk van fondsen. Voor de continuïteit is het van belang dat we een gemeenschap worden met leden.

U kunt op verschillende wijzen verbonden zijn met de getijdengemeenschap: als vriend/donateur, als participant, als aspirant kernlid en als kernlid.

Vrijwilligers gezocht

Voor het organiseren van de getijdengebeden, het werven van leden en het invulling geven aan het retraiteprogramma is de Binnenkamer afhankelijk van vrijwilligers. Vindt u het leuk om als voorganger of musicus een bijdrage aan te leveren aan de getijdendiensten. Vindt u het leuk om anderszins een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Binnenkamer? Laten het ons weten; we kunnen alle hulp goed gebruiken!

De visie

Van oudsher had binnen de Protestantse traditie de gewoonte van kloosters om meerdere malen per dag de bijbel te lezen en te bidden vorm gekregen in de gezinnen, waar dagelijks na de maaltijd uit de bijbel gelezen werd en gebeden. Nu steeds meer mensen alleen leven of in gezinsverband waar deze traditie niet wordt voortgezet, is het van belang dat de kerk nieuwe vormen zoekt en creëert om individuele gelovigen ondersteuning te bieden voor hun geloofs- en gebedsleven. Dit biedt De Binnenkamer: een centrum van doorgaand gebed in het hart van de Protestantse Kerk. Een moederhuis waar op de adem van de getijden gedankt wordt en de schriften opengaan. Ze zoekt de vernieuwing in eigentijdse vormen van de eeuwenoude monastieke traditie.

Komende activiteiten

9 okt

6 nov

workshop psalmzingen

workshop psalmzingen

Nieuwsbrief