Welkom

Welkom bij het Klooster in de Cloud. Hier kun je deelnemen en deelhebben aan de getijdengebeden die twee keer per dag worden gehouden in de kapel van Nieuw Hydepark in Doorn. Dankzij een videoverbinding ben je live aanwezig en vier en bid je mee alsof je er bij bent. Of je bidt op je eigen tijd.

We bouwen sinds het najaar 2018 aan het Klooster in de Cloud, net als aan de getijdengemeenschap op Nieuw Hydepark. Stap voor stap zullen we de mogelijkheden vergroten. Zodat het Klooster in de Cloud ook ruimte biedt voor ontmoeting, online of in persoon, tot retraites en geestelijke begeleiding.

De basis voor de getijdengemeenschap wordt de regel. Het motto is: Bid en Bemin! Bij de regel gaat het niet om wat we zijn, maar wat we willen worden. De regel wil een handreiking zijn voor het dagelijks leven. Daarbij willen we ca 50 geloofsgetuigen kiezen. Mensen als Bonhoeffer, Thomas à Kempis, Teresa van Avila. Van hen verzamelen we inspirerende teksten.

Een eerste versie van het Klooster in de Cloud is inmiddels beschikbaar en wordt de komende tijd verder uitgebouwd. Het Klooster in de Cloud is bereikbaar via het menu.

Bid mee

Maak het stil in jezelf en neem deel aan het getijdengebed om 9:30 en 21:30. Dit kan in de kapel van Nieuw Hydepark (Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX  Doorn) of op je eigen tijd en plaats.

De dreiging van het Coronavirus beheerst op dit moment ons hele maatschappelijke en persoonlijke leven. Juist in deze tijden van onzekerheid zoeken we verbinding met elkaar en met God. Het gebed helpt om onze ongerustheid aan God voor te leggen. De kracht van het gezamenlijk gebed is een enorme aanmoediging voor hen die eenzaam zijn en door moeilijke tijden gaan of mensen die ons gebed kunnen gebruiken, zoals mensen die werken in de zorg of ander cruciale sectoren. In onszelf wordt ook liefde en zorg voor anderen opgebouwd wanneer we voor hen bidden. Bid en bemin! Wilt u iemand voordragen voor gebed tijdens één van de getijdengebeden? Dat kan dat door via de website uw gebedsintentie door te geven. Laten we zo elkaar bemoedigen. Doet u mee? De kapel is toegankelijk voor wie het gebed live mee wil maken.

 

Lectio Divina

Onlangs verscheen zijn nieuwe boek De ladder van kloosterlingen (Skandalon 2019). Drs Jos de Heer schreef een nieuwe vertaling van dit wonderschone en destijds immens populaire geschrift van de twaalfde-eeuwse monnik en prior Guigo II († 1188), waarin hij een weg naar vereniging met God schetst. Guigo onderscheidde in de bijbelse Jakobsladder, die hemel en aarde verbindt, vier stappen van lectio divina, biddend bijbellezen: lectio (lezing), meditatio (meditatie), oratio (gebed) en contemplatio (contemplatie). In zijn boek geeft Jos de Heer uitleg over deze stappen en gaat in op de monastieke spiritualiteit. Een basisgids over de lectio divina die uitnodigt tot aandachtig lezen én leven. Het boek vormt het uitgangspunt voor vier retraites die Jos de Heer verzorgt. Op vier zaterdagochtenden zou Jos op Nieuw Hydepark in Doorn ochtendretraites verzorgen, waarin hij achtereenvolgens telkens één van de vier stappen van de lectio divina bespreekt. Helaas komen door het corona virus de laatste twee bijeenkomsten te vervallen. In plaats daarvan vind je in de kapel een overdenking van Jos.

De visie

Van oudsher had binnen de Protestantse traditie de gewoonte van kloosters om meerdere malen per dag de bijbel te lezen en te bidden vorm gekregen in de gezinnen, waar dagelijks na de maaltijd uit de bijbel gelezen werd en gebeden. Nu steeds meer mensen alleen leven of in gezinsverband waar deze traditie niet wordt voortgezet, is het van belang dat de kerk nieuwe vormen zoekt en creëert om individuele gelovigen ondersteuning te bieden voor hun geloofs- en gebedsleven. Dit biedt De Binnenkamer: een centrum van doorgaand gebed in het hart van de Protestantse Kerk. Een moederhuis waar op de adem van de getijden gedankt wordt en de schriften opengaan. Ze zoekt de vernieuwing in eigentijdse vormen van de eeuwenoude monastieke traditie.

 

Bid en bemin

Het geestelijke hart van de regel is het grote gebod:

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de profeten staat (Matteüs 22:37-40).

Het eerste gebod leidt tot de aansporing: bid en het tweede gebod tot: bemin.

Verbind je met de Binnenkamer

De Binnenkamer is nu nog afhankelijk van fondsen. Voor de continuïteit is het van belang dat we een gemeenschap worden met leden.

U kunt op verschillende wijzen verbonden zijn met de getijdengemeenschap: als vriend/donateur, als participant, als aspirant kernlid en als kernlid.

Vrijwilligers gezocht

Voor het organiseren van de getijdengebeden, het werven van leden en het invulling geven aan het retraiteprogramma is de Binnenkamer afhankelijk van vrijwilligers. Vindt u het leuk om als voorganger of musicus een bijdrage aan te leveren aan de getijdendiensten. Vindt u het leuk om anderszins een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Binnenkamer? Laten het ons weten; we kunnen alle hulp goed gebruiken!

Klooster in de Cloud is vernieuwd

Het klooster in de cloud heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Via een handige plattegrond krijg je toegang tot de verschillende ruimtes van het klooster.

Nieuw zijn ook de e-learnings in de vormingsruimte. Gestart is met een serie e-learnings gerelateerd aan de Regel. De e-learnings zijn gratis voor leden.

U kunt zich registreren als lid op de pagina van het Klooster in de Cloud. Van leden vragen wij een vrijwillige bijdrage om de kosten van het Klooster in de Cloud en de dagelijkse getijdengebeden te dekken.

 

Recente interviews

Wat geeft je hoop, troost of vertrouwen in deze moeilijke tijden? Twee medewerkers van de Binnenkamer werden afgelopen maand geïnterviewd en gevraagd naar hun visie vanuit hun eigen vakgebied. Alke Liebich en Ina Veldman gaan beide voor in de getijdengebeden van de Binnenkamer.Bijgaand de links naar de artikelen in Trouw (interview met Alke Liebich) en de website van Abdij van Berne (interview met Ina Veldman).

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/de-rotsvaste-grond-is-voor-iedereen-even-wankel~b3ea73f5/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://www.abdijvanberne.nl/berne-bemoedigt-ook-in-tijden-van-corona-22-ina-veldman/

Komende activiteiten

Nieuwsbrief